WETTELIJKE KENNISGEVING

Het doel van deze juridische kennisgeving is om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt over deze website, zijn activiteit, de persoonsgegevens die hij verzamelt en zijn doel, evenals de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

Wanneer u deze website https://proximosdividendos.info/nl/ bezoekt, neemt u de hoedanigheid van gebruiker aan, zodat de inhoud van deze juridische kennisgeving u rechtstreeks aangaat. Daarom is het belangrijk dat u deze leest om eventuele twijfels weg te nemen en op de hoogte te zijn van de voorwaarden die u accepteert.

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met als doel u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden waar u als gebruiker recht op hebt wanneer u deze website gebruikt.

De RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) is de nieuwe verordening van de Europese Unie die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende EU-landen uniformeert.

De LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD) die de verwerking van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die degenen die verantwoordelijk zijn voor een website of blog op zich moeten nemen bij het beheren van deze informatie.

De LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel) die economische transacties via elektronische middelen regelt, zoals in het geval van deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is https://proximosdividendos.info/nl/

Naam: https://proximosdividendos.info/nl/
Geregistreerd adres: C/ Avenida Ausiàs March, 301-304. 46001-VALENCIA
Website-activiteit: verspreiding van inhoud met betrekking tot vogels, weergave van reclame en aanbeveling van affiliate producten.
E-mail: [email protected]

TOEGANGSREGELS WEBSITE

Als gebruiker van onze website hebt u ook een aantal verplichtingen:

U mag deze website niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, om de website te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische verklaring zijn uiteengezet.

U mag geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten uitvoeren door berichten te verzenden onder een valse identiteit.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u op deze website invoert en voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor de doeleinden die worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van enige vorm van illegale, schadelijke, schadelijke en/of schadelijke actie op sites van derden waarnaar wij u vanaf deze website kunnen doorverwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als verantwoordelijke voor de website kan https://proximosdividendos.info/nl/ de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en de relatie onmiddellijk beëindigen als er een gebruik van de website of een van de daarop aangeboden diensten wordt gedetecteerd dat in strijd is met wat in deze juridische kennisgeving is vermeld.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Het geheel van deze website (tekst, afbeeldingen, handelsmerken, grafieken, logo’s, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud) wordt beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom en de reproductie, verspreiding, openbare mededeling en transformatie ervan is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website garandeert https://proximosdividendos.info/nl/ niet dat de inhoud nauwkeurig of foutloos is of dat het vrije gebruik ervan door gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze website en zijn inhoud is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Ook de reproductie, heruitzending, kopie, overdracht of heruitzending, geheel of gedeeltelijk, van de informatie op de website, voor welk doel en met welk middel dan ook, is verboden zonder voorafgaande toestemming van https://proximosdividendos.info/nl/.

LINKS

Deze website bevat links naar websites van derden. De pagina’s van deze derden zijn niet gecontroleerd en worden niet door ons gecontroleerd, dus https://proximosdividendos.info/nl/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die worden genomen met betrekking tot uw privacy of de behandeling van uw persoonlijke gegevens of andere gegevens die zich kunnen voordoen.

We raden u daarom aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, juridische kennisgevingen en/of soortgelijke kennisgevingen van deze sites zorgvuldig te lezen.

AMAZON AFFILIATE LINKS

Deze website maakt, in overeenstemming met haar doel, gebruik van Amazon affiliate links.

Dit betekent dat u links vindt naar Amazon-producten die u rechtstreeks vanaf onze website kunt openen, maar die u, indien van toepassing, bij Amazon koopt, onder hun eigen voorwaarden en bepalingen op dat moment.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In uitoefening van haar recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat https://proximosdividendos.info/nl/ in geen geval verantwoordelijk is voor het volgende:

De kwaliteit van de service, de snelheid van toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

De aanwezigheid van virussen, malware, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.

Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op deze website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Alle schade die kan voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze blog.

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Deze website voldoet aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, wat betekent dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn in de secties van onze website.

In het belang van transparantie en de uitoefening van uw recht is het daarom onze plicht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, opslaan en verwerken en voor welke doeleinden, en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Al deze informatie is te vinden in ons PRIVACYBELEID.

COOKIEBELEID

Zoals we u informeren zodra u onze website bezoekt, maakt deze site gebruik van eigen cookies en cookies van derden om u de beste gebruikerservaring te bieden en om onze activiteit te ontwikkelen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw browser in te stellen om het gebruik van deze cookies te weigeren, wat in sommige gevallen uw gebruikerservaring zal beïnvloeden.

Voor volledige informatie over het gebruik van cookies op deze website, hun doel en het weigeren ervan, kunt u ons COOKIESBELEID raadplegen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving.

Indien nodig, in het geval van een juridisch geschil, zullen https://proximosdividendos.info/nl/ en de gebruiker, uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie, zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat kan ontstaan.

In het geval dat het adres van de gebruiker zich buiten Spanje bevindt, onderwerpen https://proximosdividendos.info/nl/ en de gebruiker zich aan de rechtbanken en tribunalen van Valencia (Spanje), waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie.

Als u vragen hebt over deze juridische verklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].