PRIVACYBELEID

Als u hier bent, dan is dat omdat u meer wilt weten over uw plichten en rechten als gebruiker van deze website https://proximosdividendos.info/nl/ en dat is prima. Het is onze plicht om u te informeren en het is uw plicht om goed geïnformeerd te zijn.

In dit privacybeleid zullen we u volledig transparant informeren over het doel van deze website en alles wat betrekking heeft op de gegevens die u ons verstrekt, evenals de plichten en rechten die voor u gelden.

Om te beginnen moet u weten dat deze website is aangepast aan de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, die van invloed is op de persoonlijke gegevens die u ons met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt en de cookies die we gebruiken zodat deze website correct kan functioneren en zijn activiteit kan uitvoeren.

Specifiek voldoet deze website aan de volgende regelgeving:

De RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) die de nieuwe verordening van de Europese Unie is die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende EU-landen uniformeert.

De LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD) die de verwerking van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die degenen die verantwoordelijk zijn voor een website of blog op zich moeten nemen als het gaat om

De LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel) die economische transacties via elektronische middelen regelt, zoals in het geval van deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is https://proximosdividendos.info/nl/

Naam: https://proximosdividendos.info/nl/
Geregistreerd adres: C/ Avenida Ausiàs March, 301-304. 46001-VALENCIA
Website-activiteit: verspreiding van inhoud met betrekking tot vogels, weergave van reclame en aanbeveling van affiliate producten.
E-mail: [email protected]

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming, zullen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden die hieronder in dit Privacybeleid worden beschreven, totdat u ons vraagt deze te verwijderen.

Wij informeren u dat dit Privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of wijzigingen in onze activiteiten, waarbij het op dat moment op de website gepubliceerde Privacybeleid van kracht is. U wordt op de hoogte gesteld van een dergelijke wijziging voordat deze van kracht wordt.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

U moet weten, voor uw gemoedsrust, dat we altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens te verzamelen voor het overeenkomstige doel dat in elk geval wordt gespecificeerd, wat impliceert dat, als u uw toestemming geeft, u dit Privacybeleid hebt gelezen en geaccepteerd.

Wanneer je deze website opent en gebruikt, neem je de status van gebruiker aan met de bijbehorende rechten en plichten.

Als je ouder bent dan 13 jaar, mag je je als gebruiker op deze website registreren zonder voorafgaande toestemming van je ouders of voogden.

Als je jonger bent dan 13 jaar, heb je de toestemming van je ouders of voogden nodig voor de verwerking van je persoonlijke gegevens.

REGISTRATIE EN DOEL VAN UW GEGEVENS

Afhankelijk van het formulier of het gedeelte waartoe u toegang hebt, vragen wij u alleen om de gegevens die nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. U moet te allen tijde uw uitdrukkelijke toestemming geven wanneer wij om persoonlijke gegevens vragen voor de volgende doeleinden:

De specifieke doeleinden die in het bijzonder worden aangegeven op elk van de pagina’s of secties waar het registratie- of elektronische contactformulier verschijnt.
In het algemeen, om uw verzoeken, opmerkingen, vragen of elk type verzoek te behandelen dat u als gebruiker indient via een van de contactformulieren die wij u ter beschikking stellen.
Om u te informeren over vragen, verzoeken, activiteiten, producten, nieuws en/of diensten via e-mail, fax, Whatsapp, Skype, telefoon, sms en mms.
Om je commerciële of reclameberichten te sturen via elk ander elektronisch of fysiek middel dat communicatie mogelijk maakt.

Indien dit het geval is, garanderen wij dat deze derden nooit toegang zullen hebben tot uw persoonlijke gegevens, met de uitzonderingen die hieronder worden weergegeven, waarbij deze mededelingen in ieder geval worden gedaan door https://proximosdividendos.info/nl/, als eigenaar van de website.

Deze website toont affiliate producten van derden. Specifiek van AMAZON.

Dit betekent dat wanneer u op “Nu kopen” of iets dergelijks klikt, u wordt doorgestuurd naar de pagina waar de producten worden aangeboden.

In dit geval moet u weten dat wij alleen links aanbieden en faciliteren naar de pagina’s en/of platforms van deze derden waar u de producten die wij tonen kunt kopen, om het zoeken en eenvoudig aanschaffen van dezelfde te vergemakkelijken.

Deze gelinkte pagina’s van derden zijn niet gecontroleerd en zijn niet onderworpen aan controles of aanbevelingen van onze kant, zodat F https://proximosdividendos.info/nl/ in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van deze websites, voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik ervan op alle gebieden, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de privacy van gebruikers, de verwerking van persoonsgegevens of andere die kunnen worden vastgesteld.

Daarom raden wij u aan alle gebruiksvoorwaarden, aankoopvoorwaarden, privacybeleid, juridische kennisgevingen en/of dergelijke van deze gelinkte websites zorgvuldig en vooraf te lezen voordat u overgaat tot de aankoop van deze producten of het gebruik van de websites.

NAUWKEURIGHEID EN JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en wijziging van de gegevens die u verstuurt naar https://proximosdividendos.info/nl/, waarbij u ons ontslaat van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht.

Dat wil zeggen dat het aan u is om in elk geval de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens te garanderen en hierop te reageren, en u verplicht zich deze naar behoren up-to-date te houden.

In overeenstemming met dit Privacybeleid stemt u ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

AFMELDINGEN EN HERROEPINGSRECHT

Als eigenaar van de gegevens die u ons hebt verstrekt, kunt u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar [email protected] en een fotokopie van uw identiteitsbewijs als geldig bewijs bij te voegen.

U kunt zich ook op elk moment uitschrijven om onze nieuwsbrief of andere commerciële communicatie niet langer te ontvangen, rechtstreeks vanuit dezelfde e-mail die u hebt ontvangen of door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

TOEGANG TOT GEGEVENS NAMENS DERDEN

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en ontwikkeling van de activiteiten van deze website, informeren wij u dat wij gegevens delen met de volgende dienstverleners onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden.

U kunt er zeker van zijn dat deze derden deze informatie niet mogen gebruiken voor enig ander doel dat niet specifiek is geregeld in onze relaties met hen krachtens de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website wordt gehost door https://www.hostinger.es/, handelend onder de naam Hostinger International Ltd, die de hostingdiensten levert voor uw toegang tot en browsen op onze site. U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van dit bedrijf raadplegen via de volgende link: https://www.hostinger.es/politica-de-privacidad.

Onze website maakt gebruik van advertentieservers om de commerciële inhoud die u op onze pagina’s ziet mogelijk te maken. Deze advertentieservers gebruiken cookies waarmee ze de reclame-inhoud kunnen aanpassen aan de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gebruiker kunt u, met gebruikmaking van uw rechten, de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; u dient zich er echter van bewust te zijn dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, volgens de informatie in dit Privacybeleid, stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google maakt, als externe leverancier, gebruik van cookies om advertenties op deze website weer te geven. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de Google-advertentie te gaan en het privacybeleid van het inhoudsnetwerk te openen: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google maakt gebruik van advertentiepartners om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die ze verzamelen via uw bezoeken aan deze en andere websites (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om advertenties weer te geven over producten en services die voor u interessant zijn.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en informatieverzamelingspraktijken en opt-in of opt-out procedures, zie ons COOKIEBELEID.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Als eigenaar van de website heeft https://proximosdividendos.info/nl/ alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de door haar verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

We herinneren u eraan dat u voor meer informatie onze pagina’s met juridische informatie en cookiebeleid kunt raadplegen.